Johann Ludwig Bach: Unsere Trübsal

HR | vrijdag 3 februari 2017

(II Cor. 4:17-18a) Unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schaffet eine ewige und, über alle Maß, wichtige Herrlichkeit, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare.   De geringe beproevingen die we tijdelijk te dragen hebben brengen ons een eeuwige luister, die alles omvat en alles overtreft. Wij richten ons niet […]

Lees meer...

Dodelijk bedroefd (Kuhnau)

HR | vrijdag 3 februari 2017

Kuhnau gebruikte Jezus’ woorden, Mattheus 26:38: Mijn ziel is dodelijk bedroefd. Blijf bij me, waak met me. Jullie zullen heel binnenkort een troep soldaten rond me zien staan en jullie zetten het dan op een lopen. En ik zal voor jullie geslachtofferd worden. Op de avond na het laatste avondmaal zit Jezus met zijn discipelen op […]

Lees meer...

Platti: Psalm 103

HR | vrijdag 3 februari 2017

Psalm 103 is één groot loflied op de god van Israël en diens superkwaliteiten. Maar kent ook fragmenten die ons tegenwoordig meer aanspreken, bijv. (vs. 15): ‘De sterveling – zijn dagen zijn als het gras, als een bloem des velds, zo bloeit hij; wanneer de wind daarover is gegaan, is zij niet meer, en haar […]

Lees meer...

Herkomst teksten concerten maart 2017

HR | donderdag 2 februari 2017

voor de tekstliefhebbers   Oude Testament Psalm 103:20-21 (Platti: Benedicite) Jesaja 57:1-2 (Bach: Der Gerechte kömmt um)   Nieuwe Testament Mattheus 26:38 e.v. (Kuhnau: Tristis est anima mea) Lucas 2:29-31 (Schütz: Canticum Simeonis) II Cor. 4:17-18a (J.L. Bach: Unsere Trübsal)   Latijnse mis Durante/J.S. Bach: Kyrie Kerll: Sanctus + Agnus Dei Zelenka: Agnus Dei   […]

Lees meer...

Kyrie, Sanctus, Agnus Dei: de Latijnse mis

HR | dinsdag 13 december 2016

Het merendeel van de klassieke koorcomposities, zeker van die van voor 1800, heeft een religieuze tekst: bijbelteksten en teksten die sinds jaar en dag in de rooms-katholieke kerk worden gebruikt voor de eredienst. Honderden componisten schreven muziek bij het Te Deum en het Requiem (de dodenmis), maar het meest in trek was altijd de tekst […]

Lees meer...

Missa non sine quare (Johann Kaspar Kerll)

HR | dinsdag 13 december 2016

Kerll gaf zijn compositie de titel:  ‘Mis niet zonder waarom’, oftewel: mis niet zonder reden / niet zomaar een mis. Hij schreef haar ter gelegenheid van zijn verheffing in de adelstand in 1664 door de Duitse keizer Leopold I. (Die overgens een goede man was, want hij steunde onze Republiek in de oorlogen met Lod. […]

Lees meer...

Der Gerechte kömmt um (Johann Sebastian Bach)

HR | dinsdag 13 december 2016

Bach gebruikte voor dit stuk de eerste twee verzen uit Jesaja 57: 1 De rechtvaardige komt om en er is niemand die het zich aantrekt, en de vromen worden weggerukt terwijl niemand er acht op slaat, want vanwege de boosheid wordt de rechtvaardige weggerukt; hij gaat in vrede; 2 zij die de rechte weg bewandeld hebben, […]

Lees meer...

Canticum Simeonis (Schütz)

HR | dinsdag 13 december 2016

In Schütz’ compositie wordt Simeon geciteerd, de vrome bejaarde aan wie geopenbaard was dat hij vóór zijn dood nog ‘de Christus’ zou zien. Toen Jozef en Maria hun pasgeboren kind mee naar de tempel namen ‘om Hem aan de Here voor te stellen’ en Simeon daar ‘door den Geest’ ook aanwezig was, nam hij het […]

Lees meer...