Nunc demittis

HR | donderdag 10 oktober 2019

Nu laat u, Heer, uw dienstknecht gaan, in vrede, naar uw woord.
Want met eigen ogen heb ik de redding gezien die u bewerkt heeft ten overstaan van alle volken:
een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen dat tot eer strekt van Israël, uw volk.

 

Deze woorden komen van Simeon, zie Lucas 2:29-32, en hij sprak ze toen hij Jezus en diens ouders in de tempel ontmoette. Door de Heilige Geest was hem beloofd dat hij niet zou sterven voordat hij de messias had gezien en ziedaar: Jozef en Maria kwamen naar de tempel om Maria daar ‘rein te laten verklaren’ (dat moest nou eenmaal, na een bevalling) en om hun zoontje aan God op te dragen – een ceremonie die plaatsvond 40 dagen na de geboorte. Voor Simeon was dit dus blijkbaar het teken dat hij dood mocht gaan (een ‘voltooid leven’ had gehad). De katholieken noemen dit tempelbezoek van Jozef en Maria Maria Lichtmis, ook wel Maria Reiniging. Het feest valt op 2 februari: 40 dagen na de geboorte van het kindeke Jezus op 25 december.

Overigens zingen we de laatste regel van deze tekst (een licht dat … enz.) ook in een stuk van Hernando Franco: Lumen ad revelationem. ‘Een licht dat wordt geopenbaard aan de heidenen en dat tot eer strekt van Israël, Gods volk.’

Naar het volgende item