Johann Ludwig Bach: Unsere Trübsal

HR | vrijdag 3 februari 2017

(II Cor. 4:17-18a)

Unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist,

schaffet eine ewige und, über alle Maß, wichtige Herrlichkeit,

die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare.

 

De geringe beproevingen die we tijdelijk te dragen hebben

brengen ons een eeuwige luister, die alles omvat en alles overtreft.

Wij richten ons niet op de zichtbare dingen maar op de onzichtbare.

 

Paulus (briefschrijver aan o.a. de Corinthiërs) werd geboren als Saulus in het jaar 0003 en had aanvankelijk een succesvolle carrière als christenvervolger. Later zag hij het licht en ging zich Paulus noemen. Hij schreef allerlei inspirerende brieven aan christengemeenschappen in m.n. Griekenland, waarvan vele [brieven] in het Nieuwe Testament zijn terechtgekomen. Door de rk-kerk werd hij heiligverklaard en hij wordt door sommige gelovigen nog steeds aangeroepen tegen gifslangenbeten, oogpijnen, angsten, krampen, onweer en ongunstige verkiezingsuitslagen, vaak overigens met bedroevend resultaat.
[Dit bericht verscheen kort na de verkiezing van Trump.]

 

foto geheel boven: © Kees Siebesma, birdwatcher te Zwolle