Dodelijk bedroefd (Kuhnau)

HR | vrijdag 3 februari 2017

Kuhnau gebruikte Jezus’ woorden, Mattheus 26:38:

Mijn ziel is dodelijk bedroefd. Blijf bij me, waak met me. Jullie zullen heel binnenkort een troep soldaten rond me zien staan en jullie zetten het dan op een lopen. En ik zal voor jullie geslachtofferd worden.

Op de avond na het laatste avondmaal zit Jezus met zijn discipelen op de Olijfberg, hij weet wat hem de volgende dag te wachten staat en ziet daar nogal tegenop, hoopt dat die twaalf jongens met hem opblijven, maar ze vallen steeds in slaap. Wanhopig vraagt hij zijn vader de drinkbeker aan hem voorbij te laten gaan maar Die gaat daar niet op in – en dan komen de soldaten, de judaskus, Herodes, Pilatus, het vervolg van de via sacra en ten slotte de ophanging aan het kruis.

 

 

foto: © Kees Siebesma, birdwatcher te Zwolle