Missa non sine quare (Johann Kaspar Kerll)

HR | dinsdag 13 december 2016

Kerll gaf zijn compositie de titel:  ‘Mis niet zonder waarom’, oftewel: mis niet zonder reden / niet zomaar een mis. Hij schreef haar ter gelegenheid van zijn verheffing in de adelstand in 1664 door de Duitse keizer Leopold I. (Die overgens een goede man was, want hij steunde onze Republiek in de oorlogen met Lod. XIV.)

 

foto: © Kees Siebesma, birdwatcher te Zwolle